Mgr. Pavla Nečasová

Mgr. Radka Dvořáčková

Bohunická 133/50

619 00 Brno

Pomůžeme Vám najít správnou cestu

Mgr. Pavla Nečasová

Mgr. Radka Dvořáčková

Naše specializace

V rámci generální praxe nabízíme poskytnutí právních služeb ve všech oblastech práva, zaměřujeme se však zejména na tyto oblasti:

Insolvenční právo

Vypracování insolvenčního návrhu, návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot), zastupování v insolvenčním řízení, obrana proti neoprávněnému insolvenčnímu návrhu, uplatnění a přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení.

Nemovitosti

Právní poradenství při koupi a prodeji nemovitosti, advokátní úschova, nájemní a podnájemní smlouvy, darovací smlouva s výměnkem, uspořádání rodinných vztahů k nemovitosti, zástavní smlouvy.

Prověříme právní vady a zajistíme bezpečný převod nebo nájem nemovitostí. Vyřešíme spory z užívání nemovitostí.

Pracovní právo

Sepis pracovněprávních smluv, poradenství při ukončení pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech, vymáhání pracovně-právních pohledávek.

Obchodní právo - firemní právník

Firemní poradenství na míru Vašim potřebám. Nabízíme zvýhodněné paušály pro podnikatele. Právní poradenství při zakládání, chodu, zániku společnosti.

Sepis obchodních a partnerských smluv, správa a vymáhání pohledávek, ochrana podnikatelských investic, pracovně-právní povinnosti vůči zaměstnancům. 

Fotoprávo

Sepis smluv k fotografickému dílu (např. smlouva o dílo, licenční smlouva, smlouva s modelkou), poradenství v oblasti autorského práva, poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti vyobrazené osoby,  neoprávněné užití fotografie.

Odměna za poskytnutí právních služeb

Odměna za poskytování právních služeb se řídí smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky o mimosmluvní odměně.

Odměnu lze sjednat pevnou částkou (za úkol nebo výsledek ve věci), případně jako časovou odměnu (dle počtu hodin).

Z důvodu zjednodušení naší spolupráce uvádíme nabídku základních balíčků služeb. Po rozkliknutí zjistíte podrobnosti k jednotlivým balíčkům.

Ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH), nezahrnují soudní a poplatky hrazené úřadům nebo notářům.

První konzultaci při převzetí právního zastoupení poskytujeme zdarma.

O nás

Mgr. Pavla Nečasová

V průběhu své desetileté praxe jsem získala zkušenosti na poli advokacie i justice.

Nejsem však jen právnička, nýbrž také podnikatelka, proto k řešení Vašich problémů přistupuji prakticky. Reflektuji (nejen) ekonomické důsledky právního jednání, jejichž relevanci se svými klienty také rozebírám.

Při svém působení na Nejvyšším soudu jsem získala nedocenitelné zkušenosti s dovolacím řízením a právní argumentací, které v praxi využívám.

Specializuji se zejména na firemní poradenství, insolvenční řízení (sepisování insolvenčních návrhů), fotoprávo (autorská práva, ochrana osobnosti) a převody nemovitostí. V oblasti fotopráva se věnuji studiu německého práva, publikuji ve fotografických časopisech, přednáším a založila jsem blog www.fotopravo.cz.

Ve volném čase fotím a věnuji se outdooru. 

Mgr. Radka Dvořáčková

Za stěžejní z doby své desetileté právní praxe považuji skutečnost, že jsem poznala právo z obou břehů, a to jak z pohledu advokacie, tak z pohledu soudu.

Strávila jsem několik let v advokátní kanceláři zaměřené na generální právní praxi, kde jsem měla možnost zaučit se ve všech zásadních právních oborech (trestní, správní právo, obchodní, občanské, rodinné, pracovní právo) a získala specializaci k veřejným zakázkám.

Mám za sebou vedení desítek zadávacích řízení z pozice zadavatele, a to zejména pro obce v rámci dotačních programů. V tomto směru mi pak není ani cizí agenda zpracování námitek stěžovatelů, podnětů a návrhů k ÚOHS.

Specializaci v rámci insolvenčního řízení jsem získala na krajském soudu. Zároveň jsem se seznámila s chodem soudního oddělení a fungováním soudu jako takového, což považuji ve své advokátní praxi za velkou výhodu.

Jsme samostatné, trvale spolupracující advokátky.